Active Users: 28 Players Ingame: Members: 603 Top Donor: Skip Top Forum Poster: k0nan
Not a member - Sign up now!

Sign up to be part of our community
Take part in competitions, giveaways
Discuss whatever in our forum or just do a shoutout
Challenge our team or maybe try out for it

Register now!
Get Social
Visit us on facebook

Like/follow us and see our latest news and updates directly in your facebook/twitter feed


MATCH RESULTS

csg Caosk-Esports vs. Tierp
for Games4u Nordic Master qualifier #5 on 2016-01-02
16:1
csg Caosk-Esports vs. Vafan
for Games4u Nordic Masters Qualifier #5 on 2016-01-02
16:3
csg Caosk-Esports vs. Kavorkishka
for Games4u Nordic Masters Qualifier #5 on 2016-01-02
15:15
csg Caosk-Esports vs. Pods
for Nordic Master qualifier on 2015-12-29
16:10
csg Caosk-Esports vs. Resurrection
for Nordic Master qualifier on 2015-12-29
16:7
csg Caosk-Esports vs. Executioners
for Cevo PRESEASON 1 on 2015-12-16
16:0
csg Caosk-Esports vs. Infinity eSports
on 2015-12-16
17:13

partners

Caosk Studios

News

Kallelse till extra insatt årsmöte
Published: 24.01.2019 | 11:44 Author: k0nan
Du som godkänd medlem är varmt välkommen att delta på vårat extra insatta årsmöte.

Mötet startar: 9/2-2019 kl 19
Mötet avslutas: 9/2-2019 kl 19:30
Plats: Caosk Discordserver
Anmälan sker genom att du kommenderar nyheten med texten "Jag vill delta i mötet".
Sista anmälningstillfälle: 8/2-2019
Krav för att delta: Godkänd medlem och skickat in en anmälan i tid

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av två personer att justera protokollet
7. Motion: Ändring av stadga §16 Stadgeändring
8. Motion: Ändring av stadga §3 Föreningsform
9. Motion: Ändring av stadga §7 Medlem
10. Motion: Ändring av stadga §11 Ordinarie årsmöte
11. Motion: Ändring av stadga §12 Extra insatt årsmöte
12. Mötets avslutande


Bakgrundsinformation:
Mötets ändamål är att ändra föreningens stadga gällande stadgeändring (§16) som antogs under föregående årsmöte, samt att genomföra mindre justeringar i stadgan gällande §7, §11 och §12.
Syftet med dessa förändringar föreligger att föreningen kommer att lämna Goodgame och istället ansluta sig till Sverok.

Notera: För ändring av stadga §16 måste beslutet antas under två årsmöten. Förändringen antogs under ordinarie årsmöte, och ändringen kommer därav att träda kraft om likalydande beslut tas under detta möte..

comments


#1 by k0nan Clanmember 24.01.2019 - 11:44
Avatar   Sweden Homepage offline
Jag vill delta i mötet
#2 by Skip Clanmember 24.01.2019 - 11:59
Avatar   Sweden email offline
Jag vill också delta!
#3 by Eroma Clanmember 24.01.2019 - 21:03
Avatar   Sweden Homepage offline
Jag vill delta i mötet
#4 by Ellebojan Clanmember 01.02.2019 - 10:32
Avatar   Sweden offline
Jag vill delta i mötet.
You have to login to comment! Register now or Login

RELATED NEWS: Swedish News

Årsmötet Avslutat
Published on 23.01.2020 at 15:41
0
Kallelse till årsmöte 2020
Published on 25.12.2019 at 14:00
0
Caosk Musmatta
Published on 09.04.2019 at 18:43
2
Kallelse till extra insatt årsmöte
Published on 24.01.2019 at 11:44
4
Goodgame Förbundsråd 2017
Published on 20.03.2017 at 09:37
3

HEADLINES

Årsmötet Avslutat
Published on 23.01.2020 at 15:41
0
Kallelse till årsmöte 2020
Published on 25.12.2019 at 14:00
0
Caosk Musmatta
Published on 09.04.2019 at 18:43
2
Kallelse till extra insatt årsmöte
Published on 24.01.2019 at 11:44
4
Ny serveransvarig!
Published on 04.01.2019 at 19:02
1

statistics

237 Visitors (Today)
200 Visitors (Yesterday)
4617 Visitors (Month)
1176653 Total visits
603 Registered users
0 Users online
28 Guests online

Ad

Please contact info@caosk-esports.com in the interest of purchasing ad spots