Föreningen upplöses - Tack för den här tiden


Det är med blandade känslor som jag skriver denna nyhet.

Vi har haft väldigt roligt och jag kommer alltid att minnas denna förening som betytt otroligt mycket för mig under min ungdom.

Men alla goda ting måste komma till ett slut, och under det senaste mötet röstade föreningen enhälligt igenom en motion om föreningens upplösning.

Stort tack för denna tid!

Postat av k0nan 23-04-01 10:47
Du måste logga in för att kommentera en nyhet.
Det finns inga kommentarer för denna nyhet ännu.