Välkommen till årsmöte 2023


Styrelsen kallar till årsmöte!

Du som har förnyat ditt medlemskap för det nya året är varmt välkommen att delta på mötet.
Har du inte förnyat ditt medlemskap för 2023 så kan du enkelt göra detta genom att logga in och följa anvisningarna.

Mötesinformation:

Plats: Discord
Datum: 2023-03-26 (söndag)
Tid: 19:30-20:00

Vill du kandidera till en förtroenderoll, eller inkomma med en motion - då önskar vi att du skickar in detta innan den 25/3.

Följande motion(er) har skickats in, och kommer att adresseras under årsmötet:

1: Härmed föreslås det att föreningen betalar ut arvode, om max 999SEK per person, till de förtroendevalda. Beloppet baseras förslagsvis på det antal år personen varit förtroendevald.

2: P.g.a. bristande tid och intresse att driva föreningen vidare så föreslås härmed att man röstar om föreningens upplösning, i enlighet med stadgan, §17 om föreningens upplösning, aviseras därmed denna motion i samband med årsmötets kallelse.

- Anton Nilsson

Postat av k0nan 23-01-26 20:24
Du måste logga in för att kommentera en nyhet.
Det finns inga kommentarer för denna nyhet ännu.