Behandling av personuppgifter


Dina uppgifter behandlas automatiskt när du registrerar dig. Detta innebär att vi aldrig manuellt granskar dina personuppgifter.

Känsligare uppgifter som t.ex. lösenord krypteras och lagras på ett sådant vis att ingen kan komma åt dem.

Dina personuppgifter skickas till databasen eBas, som är ett rapportsystem för alla medlemsföreningar i riksförbundet Sverok. När du blir medlem i den här föreningen blir du även medlem i Sverok.

Sverok följer Dataskyddsförordningen (GDPR) och behandlar dina uppgifter med noggrann försiktighet. Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till andra av Sverok. Sverok får spara dina personuppgifter i upp till tre år.

Sverok använder dina personuppgifter vid medlemsavstämningar via telefon eller sms, för att säkerställa föreningens medlemslista. Då ringer eller sms:ar vi till slumpvis utvalda medlemmar och frågar om de är medlemmar och om de varit med och spelat eller varit med på ett annat föreningsarrangemang.

Sverok skickar kontinuerligt utskick till alla medlemmar i förbundet. Det kan även förekomma enkätundersökningar som du ombeds svara på.

Uppgifterna används även som underlag vid statsbidragsansökan, distriktens landstingsbidragsansökningar och statistik.

Granskare från statlig myndighet eller region/landstingsförbund kan få möjlighet att granska personuppgifter från Sveroks förbundskansli, om deras arbete kräver det.