Föreningens styrelse & revisor


Ordförande

Anton Nilsson

Kassör

Elias Ljungkvist

Sekreterare

Jocke Nygren

Ledamot

Carl Eklöf

Revisor

Ari Wiberg Widenfors